Sunday, April 8, 2012

"သိသိ မသိသိ တာဝန္ကေတာ့ ရွိေနၿမဲ..."


သိလည္း တာဝန္ကေတာ့ ရွိေနၿမဲ ရွိေနမည္ ျဖစ္၏

မသိလည္း တာဝန္ကေတာ့ ရွိေနၿမဲ ရွိေနမည္ျဖစ္၏

အမွန္အားျဖင့္ တာဝန္ဟူသည္ကား

သိစိတ္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ တည္ႏို္င္ေသာ

ဓမၼနိယာမ ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အျမတ္မ်ားမ်ားလုိခ်င္လွ်င္

အရင္းအႏွီးမ်ားမ်ား စိုက္ရ၏။

ဓမၼသဘာဝ၌ ျဖတ္လမ္းဟူ၍ မရွိ။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း၏ သေဘာအရ

မ်ားမ်ား ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ေလေလ

မ်ားမ်ားၾကည္ႏူးမႈရေလေလ

ျဖစ္သကဲ့သို႕

လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္းကို

တာဝန္အရ လုပ္ရာ၌ မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ေလ

မ်ားမ်ား ၾကည္ႏူးရေလ ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလာဘကို ေအာင္ႏိုင္သူသည္

ေလာကကို ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++

ျမင့္ျမတ္သူမ်ားအတြက္

အေရအတြက္သည္ အေရးမႀကီး၊

အရည္အခ်င္းသည္သာ

အေရးႀကီး၏။

+++++++++++++++++++++++++++++

အကုသိုလ္တရားမ်ားကို

အသိခံအာရံုတရားမ်ားအေနျဖင့္

အကုသိုလ္မွန္းသိလွ်င္

ထိုအသိသည္ ယထာဘူတ-က်ေသာအသိ

( သမၼာဒိ႒ိ )ျဖစ္သျဖင့္ေဆး ျဖစ္၏။

အကုသိုလ္မွန္းမသိလွ်င္ ထိုအသိသည္

မွားယြင္းေသာအသိ (မိစၦာဒိ႒ိ )

ျဖစ္သျဖင့္ေဘး ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလာကတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ

ေက်းဇူးသိတတ္ဖို႕ပင္ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလာကဓံ ကို ေလာကဓံ မွန္းသိလွ်င္

ယထာဘူတ ဉာဏ္ကို ရသည္။

ယထာဘူတဉာဏ္ဟူသည္ကား

သမၼာဒိ႒ိ အျမင္ ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကုသိုလ္ဟူသည္ ေကာင္းေသာအကိ်ဳးကို ေပးၿမဲျဖစ္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ေလာကဓံႏွင့္ ႀကံဳလွ်င္

ေလာကဓံမွန္း သိဖို႕ အေရးႀကီး၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရာမ မင္းသားက

ေလာက၏ အစီးအပြားအတြက္ ေဆာက္ရြက္ရာ၌

ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသား ေက်နပ္ေစရန္၊

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုျဖစ္ေစ၊

မင္းစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ၊

အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သီတာေဒဝီကို ျဖစ္ေစ

စြန္႕လႊတ္မွ ေက်နပ္မည္ဆိုလွ်င္

မဆိုင္းမတြ စြန္႕လႊတ္မည္ျဖစ္၏

ထိုသို႕စြန္႕လႊတ္ရသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား

မေက်မနပ္ျခင္း မည္သည္ မျဖစ္ပါ။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အဖိုးအန ဂၣထိုက္တန္ေသာ ရတနာတို႕သည္

လည္း ေတာမွပင္ ထြက္ၾက၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကံ၏အရာသည္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္တို႕အေနျဖင့္

နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္

အံ့ဖြယ္ရွိသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဟင္း ဟူသမွ်၌ ဆား လိုအပ္သလို

ဘဝဇာတ္လမ္းဟူသမွ်၌

လူၾကမ္းသည္ လိုအပ္၏.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အလွဴဒါန ျပဳရာ၌ ပါရမီကုသိုလ္၏ သေဘာအရ

အလွဴခံပုဂိၢဳလ္ အက်င့္သီလသည္

ပဓာန မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ႕၏။

အလွဴရွင္၏ ကိုယ္က်င့္သီလ ႏွင့္ ေစတနာ

သည္ ပဓာန ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++အကိ်ဳးလိုလားေသာ စိတ္ျဖင့္ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္ကို

အယုတ္၊ အျမတ္ေရြးခ်ယ္၍ ျပဳေသာ ကုသိုလ္သည္

ပါရမီကုုသိုလ္မဟုတ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလာက၌ သစၥာ

မည္သည္အစဥ္ထာဝရ ရွိ၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အသက္ကို စြန္႕လွ်င္သာ စြန္႕ရမည္။

မိမိ၏ စိတ္ စင္ၾကယ္မႈကို မစြန္႕ရာ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ျခင္းသည္

မာန၏ တာဝန္ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္အရ မည္သည့္အရာဝတၳဳကို

ျမင္ျမင္၊ ထိုအရာဝတၳဳကို ျမင္လွ်င္ ျမင္ရံုမွ်ႏွင့္

လမ္းမဆံုးဘဲ စိတ္သည္ေကာင္း၊

မေကာင္းကိုဆံုးျဖတ္သည္အထိ သြားသည္။

ေကာင္းအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္

တဏွာ လာမည္။

မေကာင္းအျဖစ္ဆံုးျဖတ္လွ်င္

ေဒါသ လာမည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဘုရင္ မေကာင္းမႈျပဳလွ်င္

ထိုမေကာင္းမႈ၏ အကိ်ဳးဆက္သည္

ျပည္သူျပည္သားအားလံုးအေပၚ၌

က်ေရာက္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

နတ္သုဓာ တစ္တင္းခဲြ၊

မစင္ တပဲသား

အက် မခံႏိုင္။

( စေလဦးပုည)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အႏိုင္အထက္ယူျခင္းသည္

ဒုစရိုက္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္း

ျဖစ္၏။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆရာ ဦးေရႊေအာင္ ေရးတဲ့

ဗုဒၶ

ေလာကသားတို႕၏ အႏိႈင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္

(ကိုယ္က်င့္ဗုဒၶဝင္ ) စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။လူသားတိုင္း က်န္းမာၾကပါေစ... လူသားတိုင္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ...
ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ စိတ္ကို စာဖတ္ျခင္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။...

ႏူတ္ဆက္စကားေလးမ်ား.....

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား...

picoodle.com