Thursday, December 15, 2011

" အက်ိဳးရွိရင္လုပ္ပါ..."


အမွန္တရားတစ္ခုခုကို

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႕နက္နက္နဲနဲ

ထိုးထြင္းၿပီးသိျမင္လိုက္ရတာဟာ

လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕

ရႏိုင္တဲ့အေကာင္းဆံုးအရာ ျဖစ္တယ္။

++++++++++++++++++

ကာလမသုတ္မွာ….

ျမတ္စြာဘုရားကမာ အႏုႆေဝန

ၾကားပါမ်ားတာနဲ႕ပဲ

မွန္ၿပီ သို႕မဟုတ္ မွားၿပီ၊

တစ္ခုခုကို မွန္တယ္ သို႕မဟုတ္ မွားတယ္လို႕

မဆံုးျဖတ္ပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာ ပရမၸရာယ"

ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္လက္ခံခဲ့တဲ့ အယူအဆျဖစ္လို႕

မွန္တယ္လို႕ မယူဆပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာ တကၠေဟတု"

တကၠနည္းေတြနဲ႕ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆင္ျခင္တံုနည္း

ေတြနဲ႕ ဆင္ျခင္ၾကည့္လိုက္ၿပီးေတာ့ မွန္တယ္လို႕

မယူဆပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာ နယေဟတု"

နည္းမွီၿပီးေတာ့ ႀကံဆေတြးေတာၿပီးေတာ့

ရလာတဲ့အေျဖနဲ႕လည္းမွန္တယ္လို႕ မယူဆပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာအဗၺရူပတာယ"

ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ကိုယ္က

အထင္ႀကီးတယ္၊

ၾကည္ညိဳတယ္၊

ေလးစားတယ္၊

ဒါေၾကာင့္မို႕သူေျပာတာမွန္တယ္လို႕ မယူဆပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာ ပိဋက သမၸဒါေဒန"

ပိဋကစာေပနဲ႕ကိုက္ညီေနလို႕လည္း

မွန္တယ္လို႕ မယူဆပါနဲ႕။

++++++++++++++++++

"မာ သမေကာေနာ ဂရူတိ"

ဒီရဟန္းဟာ ဒို႕ရဲဆရာပဲ။

ဒါေၾကာင့္ သူေျပာတာမွန္တယ္လို႕ပဲ

လက္ခံရမွာပဲလို႕ ဆိုၿပီးမွန္တယ္လို႕ လက္မခံပါနဲ႕။

++++++++++++++++++


ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးၾကည့္ၿပီးေတာ့

အက်ိဳးရွိရင္လုပ္ပါတဲ့။

(ျမတ္စြာဘုရား)

++++++++++++++++++

There is no easy and simple way out.

လြယ္လြယ္ေလးနဲ႕ ရိုးရုိးေလးနဲ႕

ထြက္လို႕ရတဲ့ထြက္ေပါက္မရွိဘူးဆိုတာ

နားလည္ဖို႕လိုတယ္။

++++++++++++++++++

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားဟာ

လူရဲ႕dignity & worth

(လူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕လူရဲ႕တန္ဖိုးကို)

ျမွင့္ေပးတဲ့တရား

ျဖစ္တယ္။

++++++++++++++++++

ကိုယ္လုပ္တဲ့ကိစၥ

ကိုယ့္မွာတာဝန္ရွိတယ္။

++++++++++++++++++

ကိုယ့္ဘဝသံသရာခရီးကို

ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲသြားေနရတာပါ၊

တကယ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေဖာ္မရွိပါဘူး။

++++++++++++++++++

(ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)
" ကမၻာ့ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ား..."2011 World’s Most Powerful (ကမၻာ့ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္-၁၅-ဦး)


1. Barack Obama (၅၀-ႏွစ္)-အေမရိကန္သမၼတ၊

2. Vladimir Putin (၅၉-ႏွစ္)-ရုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊

3. Hu Jintao (၆၈-ႏွစ္)-တရုပ္သမၼတ၊

4. Angela Merkel(၅၇-ႏွစ္)-ဂ်ာမဏီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊

5. Bill Gates (၅၆-ႏွစ္)-Microsoft ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီဥကၠဌ

6. Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (၈၇-ႏွစ္)-ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဘုရင္၊

7. Pope Benedict XVI (၈၄-ႏွစ္)-ရိုမန္ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္ႀကီး၊

8. Ben Bernanke (၅၇-ႏွစ္)-အေမရိကျပည္ေထာင္စုဘဏ္ဥကၠဌ၊

9. Mark Zuckerberg (၂၇-ႏွစ္)-facebook လူမႈေရးကြန္ယက္တည္ေထာင္သူ၊

10. David Cameron ( ၄၅-ႏွစ္)-ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊

11. Sonia Gandhi ( ၆၄-ႏွစ္)-အိႏၵိယကြန္ဂရက္ပါတီဥကၠဌ၊

12. Mario Draghi ( ၆၄-ႏွစ္)-ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၊

13. Nicolas Sarkozy ( ၅၆-ႏွစ္)-ျပင္သစ္သမၼတ၊

14. Wen Jiabao (၆၉-ႏွစ္)-တရုပ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊

15. Zhou Xiaochuan ( ၆၃-ႏွစ္)-တရုပ္ျပည္သူ႕ဘဏ္ဥကၠဌ။

Source: Forbes.com

++++++++++++++++++

1. Barack Obama (၅၀-ႏွစ္)-အေမရိကန္သမၼတ၊


++++++++++++++++++

2. Vladimir Putin (၅၉-ႏွစ္)-ရုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊


++++++++++++++++++

3. Hu Jintao (၆၈-ႏွစ္)-တရုပ္သမၼတ၊


++++++++++++++++++

4. Angela Merkel(၅၇-ႏွစ္)-ဂ်ာမဏီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊


++++++++++++++++++

5. Bill Gates (၅၆-ႏွစ္)-Microsoft ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီဥကၠဌ


++++++++++++++++++

6. Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (၈၇-ႏွစ္)-ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဘုရင္၊


++++++++++++++++++

7. Pope Benedict XVI (၈၄-ႏွစ္)-ရိုမန္ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္ႀကီး၊


++++++++++++++++++

8. Ben Bernanke (၅၇-ႏွစ္)-အေမရိကျပည္ေထာင္စုဘဏ္ဥကၠဌ၊


++++++++++++++++++

9. Mark Zuckerberg (၂၇-ႏွစ္)-facebook လူမႈေရးကြန္ယက္တည္ေထာင္သူ၊


++++++++++++++++++

10. David Cameron ( ၄၅-ႏွစ္)-ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊


++++++++++++++++++

11. Sonia Gandhi ( ၆၄-ႏွစ္)-အိႏၵိယကြန္ဂရက္ပါတီဥကၠဌ၊


++++++++++++++++++

12. Mario Draghi ( ၆၄-ႏွစ္)-ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၊


++++++++++++++++++

13. Nicolas Sarkozy ( ၅၆-ႏွစ္)-ျပင္သစ္သမၼတ၊


++++++++++++++++++

14. Wen Jiabao (၆၉-ႏွစ္)-တရုပ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊


++++++++++++++++++

15. Zhou Xiaochuan ( ၆၃-ႏွစ္)-တရုပ္ျပည္သူ႕ဘဏ္ဥကၠဌ။


++++++++++++++++++

ယၡဳႏွစ္ေအာင္ျမင္သူတို႕ရဲ႕ဘဝေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကိုေတြးၿပီးေရးမိပါတယ္။

ေအာင္ျမင္သူတို႕ရဲ႕အသက္အရြယ္ကအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ေနတယ္။

အငယ္ဆံုးက အသက္-၂၇-ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊

အသက္အႀကီးဆံုးက၈၇-ႏွစ္ျဖစ္တယ္။

အေအာင္ျမင္ဆံုးအသက္ကိုတြက္ၾကည့္ရင္ ၆၀-ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

(၉၀၆/၁၅=၆၀.၄ႏွစ္)

ေယာက္်ားေတြပါဝင္သလို မိန္းမေတြလည္းပါဝင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြထဲမွာ အာဏာလက္ရွိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါဝင္သလို

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းပါဝင္တာကိုေတြ႕ရတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ပညာရွင္ေတြပါဝင္သလို

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္းပါဝင္တာကိုေတြ႕ရတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိဘုရင္တစ္ပါးပါဝင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကမၻာေပၚမွာအေျမာက္အမ်ားရွိေနေပေသာ္လည္း

တစ္ေယာက္မွပါလာကိုမေတြ႕ရပါ။

ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္!

ထိပ္တန္းကဦးေဆာင္ေနသူကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားျဖစ္ေနပါတယ္။

အိုဘားမားဟာ လူမည္း-လူျဖဴ ကျပားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္တယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက လူမည္းေတြဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုးလူတန္းစားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

သမၼတလင္ကြန္းလက္ထက္ေရာက္မွ ကၽြန္ဘဝကလြတ္ေျမာက္လာၾကၿပီး

ဒီေန႕ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္တန္းသမၼတရာထူးနဲ႕ထိုက္တန္သူျဖစ္လာသလို

ကမၻာ့ရဲ႕ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေတာင္ျဖစ္လာပါကလား။

အတိတ္က ဘာေတြဘဲျဖစ္ခ့ဲ၊ျဖစ္ခဲ့၊ မွန္ကန္စြာႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္

ထိပ္ဆံုးကိုေရာက္လာတဲ့သာဓကတစ္ခုပါပဲ။

အားက်အတုယူစရာနမူနာတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားမိပါတယ္။

လူသားတိုင္း က်န္းမာၾကပါေစ... လူသားတိုင္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ...
ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ စိတ္ကို စာဖတ္ျခင္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။...

ႏူတ္ဆက္စကားေလးမ်ား.....

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား...

picoodle.com