Sunday, August 28, 2011

" အခုအသစ္ကျပန္စၾကရေအာင္..."


၁။

ဓန ဥပေဒသ ငါးရပ္

၁။ ဝင္ေငြရဲ႕ ၁၀%ကို စုပါ။

၂။ ေငြဆိုတာ ခိုင္းရင္ပြား၏။

၃။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းကိုယူပါ။

၄။ မသိတဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ပါနဲ႕။

၅။ ေလာဘမႀကီးပါနဲ႕။


၂။


မ်ိဳးဆက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာင္းေျပာင္း

သာတဲ့ေနကေတာ့ အတူတူပါပဲ။

…………………………………………………………

ငါရတဲ့ဝင္ေငြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္

ငါ့အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာျဖစ္ေစရမယ္။

……………………………………………………………..

ဓနဥစၥာဆိုတာ သစ္ပင္နဲ႕တူတယ္။

မ်ိဳးေစ့ေသးေသးေလးကေန ႀကီးထြားလာတာ၊

မ်ိဳးေစ့ေစာေစာခ်ရင္ သစ္ပင္ေစာေစာ ေပါက္တယ္။

သစ္ပင္ကို ယံုံယံုၾကည္ၾကည္၊

ထက္ထင္သန္သန္နဲ႕ ေျမၾသဇာေကၽြးမယ္၊

ေရေလာင္းေပးမယ္၊

ဆိုရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

အရိပ္ခိုရမွာပဲ။

၃။


ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္

ေက်ာက္ကုန္သည္ဆီသြားေမးပါ။

…………………………………………………………

Will Power ဆိုတာ အဓိ႒ာန္ခုိင္မာတာကို ေျပာတာပါ။

ဘယ္အလုပ္တစ္ခုကိုေတာ့ျဖင့္ ငါလုပ္မယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ထားရင္

အဲဒါကိုၿပီးေျမာက္တဲ့အထိလုပ္တာ Will Power ပါပဲ။

…………………………………………………………………………

ကိုယ္စုေဆာင္းခဲ့တဲ့ ရတနာဥစၥာဟာ

ကိုယ့္အတြက္ ေက်းကၽြန္ပဲ။

…………………………………………………………..

ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားနဲ႕ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈျပဳပါ။

၄။


ပိန္ေနတဲ့ ေငြအိတ္ျပည့္တင္းလာေစမည့္နည္းလမ္း ()သြယ္…”


၁။ အိတ္ထဲထည့္လိုက္တဲ့ေငြ ဆယ္ျပားမွာ ကိုးျပားကိုပဲ သံုးတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပဲ

( ၁၀%ကိုစုေဆာင္းပါ )

၂။ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အေရးႀကီးေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ

ေငြေၾကးကို စံနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲသံုးစြဲျခင္းျဖစ္တယ္

ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာ ေမွာင္ေနတဲ့ ဂူထဲကို ထိုးျပလိုက္တဲ့ အလင္းေရာင္တစ္ခုပါပဲ။

ဘတ္ဂ်က္ကို စီစဥ္ေရးဆြဲပါ။


၃။ သင္ဓနဥစၥာကို ဆတိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ကိုယ္စုေဆာင္းမိတဲ့ ေငြတိုင္းကို ကၽြဲ ႏြားမ်ားသဖြယ္ ထိန္းေက်ာင္းခိုင္းေစဖို႕

သူတို႕ရဲ႕အမိ်ဳးအႏြယ္ေတြ ထပ္ဆင့္ေပါက္ပြားေပးေစဖို႕၊

ဒီလိုနည္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ေငြအိတ္ထဲကို ဓနေငြေၾကးေတြ

တသြင္သြင္စီးဝင္ေစဖို႕ စီမံဖန္တီးေရးပဲ။


၄။ သင့္ဓနဥစၥာမ်ားမဆံုးပါးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပါ

ေငြရင္းကို စိတ္ခ်ရတဲ့႒ာနမ်ိဳး၊

အလိုရွိတဲ့အခါ ျပန္လည္ရယူႏိုင္မယ့္ေနရာမ်ိဳး၊

သင့္တင့္တဲ့အက်ိဳးအျမတ္ မုခ်ရရွိႏိုင္မယ့္ေနရာမ်ိဳးမွာသာ

ျမွဳပ္ႏွံဖို႕ ႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားကိုတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီး

သူတို႕ထဲက အႀကံေကာင္း၊ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ရယူအသံုးခ်ဖို႕ပဲ ျဖစ္တယ္။


၅။ ကိုယ္ပိုင္အိမ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို

အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါ

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ရရွိႏိုင္တဲ့ ခ်မ္းသာသုခေတြ အေျမာက္အမ်ားပါ။

အဲဒီအထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က အိမ္လခမေပးရတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ဝင္ေငြေတြ

အမ်ားႀကီးအဖတ္တင္တာေပါ့။

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ယာတစ္ခုရေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။


၆။ အနာဂတ္အတြက္ ဝင္ေငြေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး

အို၊နာ၊ေသ၊ေဘး အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ျပင္္ဆင္ထားပါ။


၇။ ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္လာတာနဲ႕အမွ် ဝင္ေငြကလည္း လုိက္ၿပီးတုိးလာတာ

သဘာဝပါပဲ။

သူမ်ားအေတြ႕အႀကံဳေတြက ပညာယူပါ။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာ ကၽြမ္းက်င္ေန၊ တတ္ေျမာက္ေနေအာင္ အၿမဲအားထုတ္ပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားမႈရွိပါ။

*************************************************************************

၅။


စိတ္အားတက္ႂကြေစတဲ့ စကားလံုးေတြကို လူေတြကိုသင္ေပးမယ္။

အဲဒီစကားလံုးေတြကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရင္း

လူေတြဟာ ပိုမိုအစြမ္းထင္ျမက္လာမွာျဖစ္တယ္။

( ကြန္ျဖဴရွပ္ )

၆။


လူတစ္ေယာက္ ကံေကာင္းလာၿပီဆိုရင္

ဘယ္မွ်အထိကံေကာင္းမည္ကို ခန္႕မွန္း၍ မရႏိုင္။

ကိုင္းသြားေပေရာ့လို႕ ဆိုၿပီး ျမစ္ထဲပစ္ခ်သည့္တိုင္ေအာင္

အသက္မေသဆံုးပါပဲ လက္ထဲ

ပုလဲတစ္လံုးကိုင္ၿပီး ျပန္တက္လာႏိုင္တယ္။

………………………………………………………….

ျပႆနာတိုင္းကို ရႈေထာင္စံုမွ ေဝဖန္သံုးသပ္ပါ။

…………………………………………………………………….

ထႂကြႏိုးၾကားမႈ၊

အခြင့္အေရးကို မျပတ္ရႈျမင္ၿပီး အလ်င္အျမန္ရယူတတ္မႈ၊

အားျဖင့္သာ ကံၾကမၼာေကာင္းေတြ

အဆက္မျပတ္ ႀကံဳႀကိဳက္ႏိုင္တယ္။

ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားသူတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

၇။


ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ဆိုတာ ေရႊနဲ႕တိုင္းတာခ်ိန္စက္လို႕ မရပါဘူး။

လူေတြရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ တစ္သက္တာပတ္လံုး သူ႕ေနာက္

တစ္ေကာက္ေကာက္လုိက္လာၿပီး ေဖမ ကူညီတယ္။

စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးတယ္။

…………………………………………………………

အေရးအႀကီးဆံုးက ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိဖို႕ပဲ။

ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့အလိုဆႏၵ ဟာ

သင္တို႕ဘဝကို ေျပာင္းလဲပစ္မယ့္ တန္ခိုးစြမ္းအားတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္။


၈။


ဓနဥစၥာဆိုတာ သူ႕ကို ပိုင္ဆိုင္မယ့္ လူအတြက္

တာဝန္ေတြ ယူလာတတ္တယ္။

…………………………………………..

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္

အဓိ႒ာန္ျပတ္သားခိုင္မာၿပီဆိုက ယင္းအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းမွန္ကို

ရွာေတြ႕ၿမဲျဖစ္သည္။

……………………………………………..

ဘဝမွာရင္ဆိုင္ရတဲ့ က်ရႈံးမႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ

သူတို႕ဟာေအာင္ျမင္ဖို႕သီသီေလးပဲ

လိုေတာ့တယ္ဆိုတာ ကို သတိမထားမိၾကဘူး။

( ေသာမတ္စ္အက္ဒီဆင္ )

…………………………………………………….

တို႕အမွားေတြ အကုန္လံုးေတာ့

မီးထဲပါသြားၿပီေဟ့….

တို႕အခုအသစ္ျပန္စႏိုင္တာေပါ့။

( အက္ဒီဆင္ )

++++++++++++++++++++++++++++++

ေဘဘီလံုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္

( ေဖျမင့္ ) စာအုပ္မွ......

လူသားတိုင္း က်န္းမာၾကပါေစ... လူသားတိုင္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ...
ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ စိတ္ကို စာဖတ္ျခင္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။...

ႏူတ္ဆက္စကားေလးမ်ား.....

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား...

picoodle.com